Chưa phân loại

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán đối với nhà đầu tư trong nước

1. Mở tài khoản trực tiếp tại quầy Bộ phận Môi giới hướng dẫn khách hàng điền vào bộ hồ sơ khách hàng bao gồm Giấy yêu cầu mở tài khoản (01 bản); Hợp đồng mở tài khoản giao dịch Chứng khoán (02 bản); Giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương…

Keep Reading