Chưa phân loại

Hướng dẫn mở tài khoản thanh toán cho nhà đầu tư

Thực hiện theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 24/4/2007 về việc thực hiện quản lý tách biệt tài khoản tiền gửi giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia (PhuGiaSC) đã thực hiện liên kết và triển khai kết nối trực…

Keep Reading
Chưa phân loại

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán đối với nhà đầu tư trong nước

1. Mở tài khoản trực tiếp tại quầy Bộ phận Môi giới hướng dẫn khách hàng điền vào bộ hồ sơ khách hàng bao gồm Giấy yêu cầu mở tài khoản (01 bản); Hợp đồng mở tài khoản giao dịch Chứng khoán (02 bản); Giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương…

Keep Reading