Chưa phân loại

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán đối với nhà đầu tư trong nước

1. Mở tài khoản trực tiếp tại quầy

Bộ phận Môi giới hướng dẫn khách hàng điền vào bộ hồ sơ khách hàng bao gồm

Giấy yêu cầu mở tài khoản (01 bản);

Hợp đồng mở tài khoản giao dịch Chứng khoán (02 bản);

Giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc công chứng theo quy định của pháp luật (nếu có) theo mẫu của PHUGIASC;

Giấy liệt kê tài khoản Chứng khoán tại các Công ty Chứng khoán khác.

Lưu ý:Nhà đầu tư mới mở tài khoản tại PHUGIASC phải ghi rõ số lượng tài khoản đã mở và mã số tài khoản tại các Công ty Chứng khoán trước đó;

Nhân viên Công ty Chứng khoán không được phép nhận ủy quyền của nhà đầu tư;

Khách hàng có thể ủy quyền giao dịch bằng văn bản cho Công ty thực hiện giao dịch thay cho mình.

Ngoài ra, các giấy tờ yêu cầu khách hàng xuất trình:ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC

Vui lòng nộp bản sao công chứng các giấy tờ sau:Quyết định thành lập (01 bản);

Giấy đăng ký kinh doanh (01 bản);

Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Kế toán trưởng (01bản);

Biên bản họp đại hội cổ đông, đại hội thành viên để bổ nhiệm các chức vụ (trường hợp tổ chức là Công ty cổ phần, Công ty TNHH nhiều thành viên (01bản);

CMND của các cá nhân liên quan (01 bản).

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Giấy chứng minh nhân dân (01 bản sao có công chứng hoặc bản chính để đối chiếu); Sau khi kiểm tra hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Nhân viên Môi giới sẽ cấp mã số tài khoản và gửi cho khách hàng 01 bản Hợp đồng mở tài khoản giao dịch Chứng khoán.
Ghi chú:

Nhà đầu tư được phép mở một tài khoản giao dịch tại mỗi Công ty Chứng khoán, ngoại trừ các trường hợp sau:Tài khoản giao dịch ký quỹ của nhà đầu tư;

Công ty Quản lý Quỹ phải mở tài khoản giao dịch riêng biệt cho bản thân Công ty và từng quỹ đầu tư Chứng khoán do Công ty Quản lý Quỹ quản lý tại mỗi Công ty Chứng khoán nơi Công ty Quản lý Quỹ mở tài khoản và phải nêu rõ điều này trong hợp đồng mở tài khoản;
Trường hợp thực hiện quản lý danh mục đầu tư, Công ty Quản lý Quỹ phải mở hai (02 bản) tài khoản giao dịch đứng tên Công ty Quản lý Quỹ tại Công ty Chứng khoán thay mặt cho nhà đầu tư ủy thác, bao gồm một (01 bản) tài khoản cho nhà đầu tư ủy thác trong nước và một (01 bản) tài khoản cho nhà đầu tư ủy thác nước ngoài.

2. Mở tài khoản giao dịch Chứng khoán qua Internet:

Quý khách vui lòng truy cập website: www.phugiasc.vn, chọn phần “Đăng ký tài khoản”, sau đó nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu, chương trình sẽ tự động xuất các giấy tờ sau:Giấy yêu cầu mở tài khoản (01 bản);

Hợp đồng mở tài khoản giao dịch (02 bản);

Quý khách hàng muốn Ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản Chứng khoán, xin vui lòng sử dụng mẫu Hợp đồng Ủy quyền của PHUGIASC có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc công chứng theo pháp luật.

Quý khách hàng in đầy đủ các giấy tờ trên, đính kèm các giấy tờ theo yêu cầu và mang trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến PHUGIASC.

Nếu Quý khách cần hướng dẫn chi tiết, xin vui lòng liên hệ Phòng Môi giới qua số điện thoại: (08) 62 836 888  Ext: 202, 203, 204

Email: support@phugiasc.vn

Post Comment