Chưa phân loại

Dịch vụ hỗ trợ tài chính

1. Giới thiệu về dịch vụ

Đây là dịch vụ mà PhugiaSc kết hợp với hệ thống ngân hàng đối tác nhằm hỗ trợ cho khách hàng có thể sử dụng ngay nguồn tiền bán chứng khoán của mình thay vì chờ tiền bán chứng khoán vào ngày T+3. Sử dụng dịch vụ này, khách hàng cần lưu ý một số điểm như sau:
– Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ này ngay sau khi có kết quả bán chứng khoán thành công.
– Khách hàng có thể ứng một phần hoặc toàn phần số tiền bán chứng khoán
– Phí dịch vụ: Khách hàng phải trả phí dịch vụ ứng trước được quy định bởi PhugiaSc và ngân hàng. Thông thường phí sử dụng dịch vụ được tính trên cơ sở lãi suất công bố của ngân hàng đối tác và số ngày sử dụng dịch vụ thực tế

2. Phương thức giải ngân

– Khách hàng có thể ứng trước một phần hoặc toàn phần số tiền bán chứng khoán ngay khi khớp lệnh và/hoặc đang chờ tiền về tài khoản.
– Tiền bán chứng khoán ngay khi khớp lệnh trong phiên giao dịch sẽ được tự động cộng vào Sức mua và Khả năng rút tiền của khách hàng sau khi đã trừ phí giao dịch, thuế và phí ứng trước.
– Nếu khách hàng sử dụng đến số tiền bán này để mua chứng khoán hoặc rút tiền/ chuyển khoản, cuối ngày Hệ thống sẽ tự động tính toán và tạo hợp đồng ứng trước tiền bán chứng khoán tương ứng với số tiền mua chứng khoán hoặc rút tiền/ chuyển khoản này để đảm bảo tài khoản khách hàng không bị âm tiền cuối ngày.
– Trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ Tư vấn đầu tư và Tài trợ giao dịch chứng khoán:
+  Nếu Dư nợ > Khả năng nhận nợ thì Hệ thống sẽ tự động tính toán và tạo Hợp đồng ứng trước tiền bán chứng khoán để thu một phần nợ sao cho Dư nợ = Khả năng nhận nợ.
+  Nếu Hợp đồng Tư vấn đầu tư và Tài trợ giao dịch chứng khoán đến hạn tất toán mà không được chấp nhận gia hạn thì Hệ thống sẽ tự động tính toán và tạo Hợp đồng ứng trước tiền bán chứng khoán để thu nợ.

Lưu ý: Khách hàng không cần phải ký văn bản đề nghị Rồng Việt khi sử dụng Dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán.
Phương thức thu nợ
Hệ thống tự động thu hoàn ứng vào ngày thanh toán bù trừ.

Cách tính phí ứng trước
– Công thức: Phí ứng trước = Số tiền ứng trước * Mức phí ứng trước * Số ngày nhận ứng trước.
+ Số tiền ứng trước là số tiền khách hàng đã sử dụng.
+ Mức phí ứng trước: được quy định theo từng thời kỳ.
+ Không quy định phí ứng trước tối thiểu.

Post Comment