Giới thiệu

GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia (PHUGIASC) được thành lập theo Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 47/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006 với số vốn điều lệ ban đầu 43 tỷ đồng, nhưng đến tháng 03/2011 tăng vốn điều lệ PHUGIASC đã tăng lên 155 tỷ đồng. PHUGIASC được phép thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán gồm: Môi giới chứng khoán; Tư vấn Tài chính và đầu tư chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Lưu ký chứng khoán.
1. Tầm nhìn thương hiệu:
Trở thành một trong những Công ty Chứng khoán hàng đầu trên thị trường tài chính Việt Nam, hoạt động đầy đủ các lĩnh vực trong kinh doanh chứng khoán, gồm: Môi giới chứng khoán; Tư vấn Tài chính và đầu tư chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Lưu ký chứng khoán.
Phấn đấu trở thành 1 trong 15 Công ty Chứng khoán có hiệu quả kinh doanh và thị phần môi giới hàng đầu Việt Nam vào năm 2015.
2. Sứ mệnh Công ty
Không ngừng suy nghĩ và hành động nhằm tạo nên giá trị lợi nhuận tốt nhất cho khách hàng, cổ đông, cán bộ nhân viên. PHUGIASC mong muốn được chia sẻ trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội và sự phát triển phồn vinh đất nước.
3. Giá trị cốt lõi
Khách hàng là hạt nhân (Client First), thành công của khách hàng cũng chính là thành công của PHUGIASC. Chúng tôi luôn nuôi dưỡng mối quan hệ lâu dài đối với khách hàng bằng việc hỗ trợ khách hàng gia tăng giá trị tài sản với những chiến lược đầu tư hợp lý.
4. Tính liêm chính và minh bạch (Integrity):
Tính liêm chính và minh bạch được xem là giá trị cốt lõi làm nền tảng cho mọi hoạt động của PHUGIASC. Chúng tôi cam kết luôn tuân thủ pháp luật, điều lệ, các quy định Công ty, đồng thời luôn duy trì ở mức cao nhất các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp.
5. Tinh thần đồng đội (Team-work):
PHUGIASC phát triển dựa trên sự tôn trọng từng cá nhân và tin tưởng tuyệt đối vào tinh thần đồng đội. Chúng tôi luôn nỗ lực xây dựng một môi trường làm việc mà tài năng được tôn vinh, cơ hội chia đều cho mọi thành viên.
6. Đổi mới và sáng tạo (Innovation):
Khuyến khích, chấp nhận sự đổi mới và sáng tạo trong suy nghĩ, hành động, phương pháp tổ chức, làm việc nhằm đem lại những giá trị cao nhất cho Công ty.
7. Cam kết phát triển năng lực cá nhân (Commitment):
Công ty luôn cam kết và tạo điều kiện hỗ trợ cho sự phát triển năng lực của nhân viên nhằm đạt đến và duy trì ở mức độ cao nhất những kỹ năng cần thiết và tính chuyên nghiệp trong công việc.
8. Làm chủ công nghệ tiên tiến (Advanced Technology):
Hệ thống các chương trình giao dịch chứng khoán PHUGIASC được thực hiện thông qua phần mềm thuộc thế hệ tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay; Hệ thống i-trade có tốc độ truy xuất thông tin nhanh nhất trên thị trường và có thể đáp ứng 30 nghìn lượt truy cập của khách hàng cùng lúc.
9. Đối tác chiến lược (Strategic Partners):
Là những Công ty hàng đầu trong ngành: Tài chính, Thương mại, Ngân hàng, Bất động sản, Công nghiệp, Thương mại, Du lịch, Đầu tư,…

Video