Danh sách nhân viên

DANH SÁCH NHÂN VIÊN

 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA


TT

Họ và tên

Chức vụ

 Chứng chỉ hành nghề

 Số

Ngày 

I

  Hội đồng quản trị

   

1

Trần Dương Ngọc Thảo

Chủ tịch HĐQT

   

2

Nguyễn Quang Trung

Thành viên HĐQT

   

3

Chu Việt Cường

Thành viên HĐQT

   

II

   Ban kiểm soát

   

1

Phạm Văn Đẩu

Trưởng ban

 

 

2

Lê Thị Thảo Bạch

Thành viên

   

III

   Ban tổng giám đốc

   

1

Nguyễn Quang Trung

TGĐ

00394/QLQ

 30/07/2009

2

Tôn Thất Hào

PTGĐ

 01155/PTTC

 29/07/2009

IV

Phòng Môi Giới

   

1

Hoàng Thị Nguyên Hằng

TP.MG

00424/QLQ 

 02/11/2009

2

Trần Thị Thu Thảo

CV

 01166/MGCK

 12/10/2009

3

Phạm Minh Thiện

CV

 004320/MGCK

 28/11/2013

V

Phòng Tự Doanh

   

1

Nguyễn Thị Hải Trang

CV Tự doanh

 00422/PTTC

 19/03/2009

2

Trần Hải Yến

CV Tự doanh

 00848/PTTC

 15/05/2009

3

Trần Thị Kim Thoa

CV Tư Vấn

 00416/PTTC

 19/03/2009

VI

Phòng Tư Vấn

   

1

Phạm Ngọc Vỹ An

CV Tư vấn

 001686/PTTC

 06/02/2010

2

Ngô Tấn Quốc Cường

CV Tư vấn

 00727/PTTC

 04/03/2009

3

Nguyễn Đăng Huy

CV Tư vấn

 001046/QLQ

 28/11/2013