Lịch sử giá Thống kê thị trường Biểu đồ kỹ thuật

Thống kê thị trường

HNX
HNX Index 120.04 1.12 0.95 %
KLGD 57,907,688
GTGD 820,968,000,000
Dữ liệu ngày  : 08/01/2018
Thống kê thị trường:
THỐNG KÊ TỶ TRỌNG KLGD TỶ TRỌNG GTGD
Số cổ phiếu tăng giá
 
Số cổ phiếu đứng giá
 
Số cổ phiếu giảm giá
 
Số lượng Khối lượng (CP) Giá trị (tỷ đồng)
Số cổ phiếu tăng giá 58 3,297,214 42
Số cổ phiếu giám giá 59 20,373,371 426
Số cổ phiếu đứng giá 131 18,892,089 234
Tăng Giảm GD nhiều GT NN
CKGiáThay đổiKL
KHL0.3+0.1 (50)45,300
KHB0.7+0.1 (16.7)910
SGO0.9+0.1 (12.5)115,110
PRC17.6+1.6 (10)30,900
CAN28.8+2.6 (9.9)100
HOSE
VNIndex 963.9 -22.02 -2.23 %
KLGD 150,253,905
GTGD 4,743,244,000,000
Dữ liệu ngày  25/05/2018
Thống kê thị trường:
THỐNG KÊ TỶ TRỌNG KLGD TỶ TRỌNG GTGD
Số cổ phiếu tăng giá
 
Số cổ phiếu đứng giá
 
Số cổ phiếu giảm giá
 
Số lượng Khối lượng (CP) Giá trị (tỷ đồng)
Số cổ phiếu tăng giá 71 1,070,686 944
Số cổ phiếu giám giá 207 6,994,120 6,313
Số cổ phiếu đứng giá 49 273,750 309
Tăng Giảm GD nhiều GT NN
CKGiáThay đổiKL
SII25.55+1.6 (6.7)2
TV113.65+0.9 (6.6)153
TCR2.77+0.2 (6.5)1
SVC52.1+3.1 (6.3)
VID6.79+0.4 (6.1)262