Liên hệ

Liên hệ:
Phòng môi giới
Điện thoại: 1900 6364 58 Ext:8217-8218-8219-8220
Phòng phân tích tư vấn đầu tư
Điện thoại: 1900 6364 58 Ext:8218
Phòng lưu ký
Điện thoại: 1900 6364 58 Ext:8219
Phòng kế toán
Điện thoại: 1900 6364 58 Ext:8216
Phòng tin học
Điện thoại: 1900 6364 58 Ext:8221
Hành chính nhân sự
Điện thoại: 1900 6364 58 Ext:8214
 
Địa chỉ:
Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia
Điện thoại: 1900 6364 58
Mọi thắc mắc và phản hồi xin gửi về:
support@phugiasc.vn

Fax: (84.8) 62 838 666

Chi nhánh Hà Nội