Chỉ số giao dịch trong nước

HOSE 919,02 2,96 0,32%
   113 [9]
   65 [93]
   133 [9]
HNX 120,04 1,12 0,95%
   0 [0]
   0 [0]
   0 [0]
UPCOM 54,49 -0,08 -0,15%
   0 [0]
   0 [0]
   0 [0]

Chỉ số giao dịch quốc tế

Down Jones 17.826   
S&P 500 2.081   
Nikkei 19.634   
Giá vàng 1.733,59   
Giá dầu 57,45   
USD index 97,35   

Tin mới nhất

Công ty cổ phần chứng khoán HDB (HDBS) công bố Báo cáo...
Thông qua Điều lệ Công ty CP Chứng khoán HDB

Tin đọc nhiều nhất

Thông báo từ PhuGiaSC

BẢN TIN PHUGIASC

Kích thước: 197 KB
Kích thước: 195 KB
Kích thước: 192 KB