Danh sách nhân viên

DANH SÁCH NHÂN VIÊN

 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA


TT

Họ và tên

Chức vụ

I

  Hội đồng quản trị

1

Trần Dương Ngọc Thảo

Chủ tịch HĐQT

2

Nguyễn Quang Trung

Thành viên HĐQT

3

Chu Việt Cường

Thành viên HĐQT

II

   Ban kiểm soát

1

Phạm Văn Đẩu

Trưởng ban

2

Lê Thị Thảo Bạch

Thành viên

III

   Ban tổng giám đốc

1

Nguyễn Quang Trung

TGĐ

2

Tôn Thất Hào

PTGĐ

VI

Nhân viên nghiệp vụ

1

Hoàng Thị Nguyên Hằng

TP.MG

2

Trần Hải Yến

MG

3

Phạm Hữu Thắng

MG

4

Nguyễn Thị Thu Thảo

MG

5

Nguyễn Thị Hải Trang

Chuyên viên Khối IB

6

Nguyễn Bích Hà

Chuyên viên Khối IB

7

Trần Thị Kim Thoa

Chuyên viên Khối IB

8

Ngô Tấn Quốc Cường

Chuyên viên  Khối IB

9

Phạm Ngọc Vỹ An

Chuyên viên  Khối IB