Dịch vụ quản lý sổ cổ đông

Tổng quan về dịch vụ quản lý sổ cổ đông

Hiện nay, việc quản lý sổ cổ đông và phát huy được hết các vai trò của quản lý sổ cổ đông là mối trăn trở của rất nhiều doanh nghiệp. Làm thế nào để có thể kiểm soát được cơ cấu cổ đông? Cơ cấu các nhóm cổ đông trong từng giai đoạn khác nhau? Truyền tải thông tin của doanh nghiệp tới các nhà đầu tư?
Để chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu cũng như đảm bảo tối ưu những lợi ích của doanh nghiệp và các cổ đông, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia đã ra đời dịch vụ Quản lý sổ cổ đông dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại và tối tân nhất. PHUGIASC sẽ cung cấp Dịch vụ quản lý sổ cổ đông cho các doanh nghiệp và các cổ đông của doanh nghiệp một công cụ quản lý an toàn và hiệu quả nhất.

Tiện ích mang lại cho khách hàng

 • Đối với tổ chức phát hành
  • Truy cập giám sát và kiểm soát thông tin liên quan đến cổ đông mọi lúc mọi nơi
  • Phương thức hiện đại, chuyên nghiệp, đảm bảo tuyệt đối an toàn dữ liệu
  • Nâng cao tính thanh khoản của cổ phiếu và tăng khả năng huy động vốn
 • Đối với cổ đông
  • Đáp ứng nhu cầu về thông tin để ra quyết định
  • Quan hệ tương tác với doanh nghiệp
  • Thực hiện chuyển nhượng từ xa, giúp giảm thiểu tối đa chi phí về tài chính và thời gian cho cổ đông