Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Call Center

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CALL CENTER
TẠI PHUGIASC

Để sử dụng dịch vụ Call Center, Quý khách vui lòng liên hệ các số điện thoại của công ty như sau:

STT
Danh sách số điện thoại
1
(08) 62 836 999
Sau đó, “…Bấm số 1 để đặt lệnh, Bấm phím 2 để truy cập hệ thống trả lời tự động”.
I. Đặt lệnh:
Bước 1: Nhấn phím 1.
Bước 2: Quý khách cần cung cấp chính xác các thông tin sau:
              + Họ và tên chủ tài khoản, Mã tài khoản, Số CMND.
              + Mật khẩu đặt lệnh qua điện thoại.
Bước 3: Cung cấp tiếp các thông tin: Lệnh Mua/Bán, Mã cổ phiếu, Số lượng, Giá.
Toàn bộ thông tin đặt lệnh qua điện thoại sẽ được ghi âm và lưu giữ tại PhuGiaSC.
* Lưu ý: - Quý khách muốn thực hiện giao dịch qua điện thoại sẽ phải đăng ký theo mẫu được cung cấp tại PhuGiaSC.
- Để đảm bảo tính bảo mật, khách hàng nên thường xuyên liên hệ với PhuGiaSC để thay đổi mật khẩu và không được tiết lộ những thông tin bảo mật. PhuGiaSC sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách hàng để lộ những thông tin bảo mật.
II. Truy cập hệ thống trả lời tự động:
Bước 1: Nhấn phím 2.
Bước 2: Nhấn phím 1 để sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt
1) Truy vấn giá cổ phiếu:
Bước 3: Nhấn phím 1.
Bước 4: Nhập mã cổ phiếu.
               Các chữ cái cổ phiếu cách nhau bằng phím * và kết thúc bằng phím #
Ví dụ: Quý khách muốn biết giá cổ phiếu ABT, thực hiện như sau:
                    A*B*T# (nhấn các phím: 2*22*8#)

2) Truy vấn số dư chứng khoán:

Bước 3: Nhấn phím 2.
Bước 4: Nhập 6 số cuối của mã số tài khoản, lưu ý kết thúc bằng phím #
Ví dụ: Tài khoản của khách hàng tại PhuGiaSC là : 046C123456
Quý khách sẽ nhập như sau: 123456#

3) Truy vấn số dư tiền:

Bước 3: Nhấn phím 3.
Bước 4: Nhập 6 số cuối của mã số tài khoản, lưu ý kết thúc bằng phím #
Ví dụ: Tài khoản của khách hàng tại chứng khoán PhuGiaSC là : 046C123456
Quý khách sẽ nhập như sau: 123456#

4) Truy vấn chỉ số VN-index:

Bước 3: Nhấn phím 4. 

Trân trọng thông báo