Hướng dẫn

HƯỚNG DẪN NHÀ ĐẦU TƯ SỬ DỤNG DỊCH VỤ SMS 8049
Kể từ ngày 26/05/2009, hệ thống SMS của PhuGiaSC sẽ chuyển qua sử dụng đầu số 8049. Trong thời gian triển khai hệ thống SMS mới thì PhuGiaSC tạm ngưng cung cấp dịch vụ SMS tra cứu đầu vào, như kiểm tra số dư, tra cứu VN-Index,...
Toàn bộ quý khách hàng vẫn được cung cấp dịch vụ tin nhắn miễn phí trả lời kết quả khớp lệnh tự động ngay lập tức từ hệ thống SMS 8049 của PhuGiaSC. Nội dung tin nhắn như ví dụ sau, lưu ý là đơn vị khối lượng là 1, đơn vị giá là 1000 VND:
"046C000015: Mua STB 10000/19.5 khop 9000/19. [Thông tin quảng cáo thêm từ PhuGiaSC]"
Ý nghĩa: Tài khoản 046C000015, mua 10000 cổ phiếu STB với giá 19500 VND và vừa khớp ngay lập tức 9000 cổ phiếu STB với giá 19000.
Trân trọng thông báo!