Hướng dẫn


HƯỚNG DẪN ỨNG TRƯỚC TRỰC TUYẾN VÀ
CHUYỂN KHOẢN TRỰC TUYẾN TẠI PHUGIASC


1. CHUYỂN KHOẢN
 • Để sử dụng dịch vụ chuyển khoản trực tuyến, Quý khách vui lòng đến đăng ký trực tiếp tại PhuGiaSC hoặc điền đầy đủ thông tin theo mẫu và gửi về cho PhuGiaSC.
 • Quý khách chỉ được chuyển tiền cho các tài khoản đã đăng ký trước.

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào tài khoản giao dịch trực tuyến tại website http://phugiasc.vn hoặc https://itrade.phugiasc.vn/Login.aspx , Quý khách chọn mục “Chuyển tiền”. 

Bước 2:
Chọn số tài khoản muốn chuyển tiền đến trong các tài khoản đã đăng ký trước. 

Bước 3:
Nhập vào số tiền muốn chuyển bằng số và xác nhận lại bằng chữ. 

Bước 4:
Nhập vào nội dung chuyển tiền. 

Bước 5:
Nhập vào mật khẩu đặt lệnh và nhấn nút Chuyển tiền để tiến hành giao dịch. 

Lệnh chuyển tiền sẽ được chuyển vào hệ thống và chờ PhuGiaSC xử lý. 
Lưu ý:

 • Quý khách có thể theo dõi trạng thái và sao kê chuyển tiền thông qua mục “Lịch sử chuyển tiền trực tuyến”, trong đó có các trạng thái:
  • Chờ xác nhận : Lệnh chuyển tiền đang chờ PhuGiaSC xử lý.
  • Chờ thanh toán: Lệnh chuyển tiền đã được PhuGiaSC chuyển tới Ngân hàng.
 • Lệnh chuyển tiền của Quý khách sẽ được PhuGiaSC thực hiện ngay, tuy nhiên thời gian chuyển tiền sang Ngân hàng khác có thể mất 1 đến 2 ngày nếu khác hệ thống.
 • Phí chuyển khoản sẽ do Quý khách chi trả nếu có phát sinh.
 • Để đảm bảo an toàn cho giao dịch của Quý khách, Quý khách nên đăng ký tài khoản nhận tiền chuyển là tài khoản của Quý khách hoặc của người nhận uỷ quyền.   
2. ỨNG TRƯỚC

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào tài khoản giao dịch trực tuyến tại website http://phugiasc.vn hoặc https://itrade.phugiasc.vn/Login.aspx , Quý khách chọn mục “Ứng trước”. 

Bước 2:
Chọn Ngày khớp lệnh và nhấn Xem. 

Bước 3:
Chương trình sẽ tự động hiển thị các mục:

 • Giá trị lệnh khớp: tổng giá trị của các lệnh đã khớp trong ngày.
 • Phí môi giới.
 • Tiền chờ ứng : là số tiền đã yêu cầu ứng của lệnh khớp, đang chờ PhuGiaSC xử lý.
 • Đã xác nhận ứng: là số tiền đã được ứng lần trước trong cùng giá trị lệnh khớp.
 • Tối đa được ứng: là số tiền tối đa mà khách hàng còn có thể ứng.

Nhập vào Yêu cầu ứng, là số tiền mà khách hàng muốn ứng trước. 

Bước 4:
Chương trình sẽ hiển thị:

 • Phí ứng (= yêu cầu ứng * 0,04%* số ngày tính đến ngày T+3). PhuGiaSC sẽ thu phí ứng tối thiểu là 30.000đ.
 • Thực nhận ( = yêu cầu ứng – phí ứng) là số tiền Quý khách thực tế được nhận. Nhập vào mật khẩu đặt lệnh và nhấn nút “Ứng tiền” để tiến hành giao dịch.

Lệnh chuyển tiền sẽ được chuyển vào hệ thống và chờ PhuGiaSC xử lý. 

Lưu ý:

 • Quý khách có thể theo dõi trạng thái và sao kê ứng tiền thông qua mục “Lịch sử ứng tiền trực tuyến”, trong đó có các trạng thái:
  • Chờ xác nhận : Lệnh ứng tiền đang chờ PhuGiaSC xử lý.
  • Đã xác nhận: Lệnh ứng tiền đã được PhuGiaSC chấp nhận.
 • Quý khách có thể ứng tiền trực tuyến ngay trong phiên giao dịch, ngay khi lệnh khớp.
 • PhuGiaSC không thu thêm bất kỳ khoản phí nào của khách hàng ngoại trừ phí ứng. 

Tải về Giấy đăng ký chuyển khoản trực tuyến