Hướng dẫn chuyển tiền

     CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB

     HDB SECURITIES CORPORATION (HDBS)

     Địa chỉ: Lầu 8-9, 58 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1, TPHCM

     ĐT: (08) 6283.6888 – Fax: (08) 6283.8666


HƯỚNG DẪN CHUYỂN TIỀN
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB (HDBS)


Khách hàng chuyển tiền đến tài khoản giao dịch tại HDBS có thể lựa chọn 1 trong 5 cách  sau :
Cách 1:

Số tiền :
Tên người hưởng : Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB 
Số tài khoản : 168.7040.700.00297    
Tại : Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM, Chi nhánh Nguyễn Đình Chiểu    
Nội dung : Chuyển tiền cho ............................................. Số tài khoản: ........................................


Cách 2:

Số tiền :
Tên người hưởng : Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB 
Số tài khoản : 037.100.3704388    
Tại : Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Chi nhánh Tân Định    
Nội dung : Chuyển tiền cho ............................................. Số tài khoản: ........................................


Cách 3:

Số tiền :
Tên người hưởng : Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB 
Số tài khoản : 3676.2139
Tại : Ngân hàng TMCP Á Châu, chi nhánh Lê Văn Sỹ
Nội dung : Chuyển tiền cho ............................................. Số tài khoản: ........................................


Cách 4:

Số tiền :
Tên người hưởng : Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB 
Số tài khoản : 111.00.328566.0001
Tại : Ngân hàng TMCP Đông Á, chi nhánh Lê Văn Sỹ
Nội dung : Chuyển tiền cho ............................................. Số tài khoản: ........................................


Cách 5:

Số tiền :
Tên người hưởng : Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB 
Số tài khoản : 119.10.00.0103037
Tại : Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Nội dung : Chuyển tiền cho ............................................. Số tài khoản: ........................................

Ví dụ:
Khách hàng Nguyễn Văn A có tài khoản giao dịch số 046C123456  chuyển 10 triệu đồng đến tài khoản của mình tại
HDBS  như sau:

Số tiền : 10.000.000 đồng
Tên người hưởng : Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB 
Số tài khoản : 168.7040.700.00297 
Tại : Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM, Chi nhánh Nguyễn Đình Chiểu    
Nội dung : Chuyển tiền cho Nguyễn Văn A, Số tài khoản: 046C123456