Hướng dẫn sử dụng dịch vụ OTP

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ OTP

1. Trang đăng nhập:

Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào https://itrade.phugiasc.vn

Bước 2: Để đăng nhập vào tài khoản của khách hàng có sử dụng mật khẩu OTP khách hàng cần thực hiện các bước sau:

1. Nhập “Tài khoản” chứng khoán và   “Mật khẩu”.
Click “ Đăng nhập”, sau đó xuất hiện cửa sổ “ Xác nhận mật khẩu gửi qua SMS”.

2. Click vào “Yêu cầu mật khẩu OTP” Hệ thống sẽ tự động gửi mật khẩu OTP qua SMS cho khách hàng nhập “Mật khẩu” OTP mới vào cửa sổ “ Xác nhận mật khẩu gửi qua SMS” và click vào “Xác nhận”.

2. “Trang tài khoản của bạn” hiển thị thông tin của khách hàng và những nội dung cần thay đổi.

Chọn “Thay đổi” đối với những nội dung khách hàng muốn thay đổi.
Nhập “Mật khẩu OTP” và chọn “Xác nhận”.

Quá trình đăng nhập thành công sẽ xuất hiện cửa sổ mới. Cilck chọn “Cập nhật” sau khi hoàn tất thông tin sửa chữa.

Quý khách có thể chọn sử dụng mật khẩu OTP cho 1 hoặc nhiều dịch vụ sau:
+ Đăng nhập
+ Đặt lệnh
+ Chuyển tiền
+ Ứng tiền

Và cũng có thể chọn loại mật khẩu sử dụng 1 lần hoặc sử dụng trong suốt phiên làm việc.

3. Trang giao dịch, chuyển tiền, ứng tiền: Ứng trước tiền bán chứng khoán, Đặt lệnh chuyển khoản tiền trực tuyến, đặt lệnh mua, lệnh bán chứng khoán sau khi nhập Mật khẩu OTP và click “ Xác nhận”.

 

4.Trang sao kê danh sách tin nhắn: Để xem chi tiết số lương tin nhắn PhuGiaSC gửi đến điện thoại khách hàng.

Click chọn “Chi tiết tin nhắn SMS đã gửi” để sao kê tin nhắn từ PhuGiaSC.
Nhấp “Xem”sau khi chọn khoảng thời gian khách hàng cần sao kê.