NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB)
Tổng quan Thông tin công ty Báo cáo tài chính Tin hoạt động
Bảng giá trực tuyến
HOSE HNX UPCOM
Đăng ký sử dụng
& tài khoản


Đăng ký sử dụng dịch vụ,
Mở tài khoản trực tuyến
trên PhuGiaSC
Dịch vụ cho
Nhà đầu tư & tổ chức


Sản phẩm và dịch vụ của
PhuGiaSC dành cho nhà đầu tư.
Giá mở Giá khớp Thay đổi KL khớp Giá cao nhất Giá thấp nhất
58580(0%)3.236.5205856
Giá thấp nhất trong 52 tuần 48
Giá cao nhất trong 52 tuần 74
Vốn điều lệ
Số cổ phiếu đang lưu hành 2.317.417.000
Cơ cấu cổ đông