Công ty cổ phần Sông Đà 11 (SJE)
Tổng quan Thông tin công ty Báo cáo tài chính Tin hoạt động
Bảng giá trực tuyến
HOSE HNX UPCOM
Đăng ký sử dụng
& tài khoản


Đăng ký sử dụng dịch vụ,
Mở tài khoản trực tuyến
trên PhuGiaSC
Dịch vụ cho
Nhà đầu tư & tổ chức


Sản phẩm và dịch vụ của
PhuGiaSC dành cho nhà đầu tư.
Giá mở Giá khớp Thay đổi KL khớp Giá cao nhất Giá thấp nhất
2727-.2(-0.74%)2.0002727
Giá thấp nhất trong 52 tuần 0
Giá cao nhất trong 52 tuần 31
Vốn điều lệ 79.968.970.000
Số cổ phiếu đang lưu hành 7.991.797
Cơ cấu cổ đông