Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB)
Tổng quan Thông tin công ty Báo cáo tài chính Tin hoạt động
Bảng giá trực tuyến
HOSE HNX UPCOM
Đăng ký sử dụng
& tài khoản


Đăng ký sử dụng dịch vụ,
Mở tài khoản trực tuyến
trên PhuGiaSC
Dịch vụ cho
Nhà đầu tư & tổ chức


Sản phẩm và dịch vụ của
PhuGiaSC dành cho nhà đầu tư.
Giá mở Giá khớp Thay đổi KL khớp Giá cao nhất Giá thấp nhất
88+.1(+1.33%)5.370.73898
Giá thấp nhất trong 52 tuần 0
Giá cao nhất trong 52 tuần 13
Vốn điều lệ 8.865.795.000.000
Số cổ phiếu đang lưu hành 886.083.400
Cơ cấu cổ đông