Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2)
Tổng quan Thông tin công ty Báo cáo tài chính Tin hoạt động
Bảng giá trực tuyến
HOSE HNX UPCOM
Đăng ký sử dụng
& tài khoản


Đăng ký sử dụng dịch vụ,
Mở tài khoản trực tuyến
trên PhuGiaSC
Dịch vụ cho
Nhà đầu tư & tổ chức


Sản phẩm và dịch vụ của
PhuGiaSC dành cho nhà đầu tư.
Giá mở Giá khớp Thay đổi KL khớp Giá cao nhất Giá thấp nhất
29290(0%)582.4002929
Giá thấp nhất trong 52 tuần 29
Giá cao nhất trong 52 tuần 36
Vốn điều lệ 2.560.000.000.000
Số cổ phiếu đang lưu hành 256.000.000
Cơ cấu cổ đông