Ngân Hàng TMCP Quân Đội (MBB)
Tổng quan Thông tin công ty Báo cáo tài chính Tin hoạt động
Bảng giá trực tuyến
HOSE HNX UPCOM
Đăng ký sử dụng
& tài khoản


Đăng ký sử dụng dịch vụ,
Mở tài khoản trực tuyến
trên PhuGiaSC
Dịch vụ cho
Nhà đầu tư & tổ chức


Sản phẩm và dịch vụ của
PhuGiaSC dành cho nhà đầu tư.
Giá mở Giá khớp Thay đổi KL khớp Giá cao nhất Giá thấp nhất
23250(0%)10.021.7002523
Giá thấp nhất trong 52 tuần 25
Giá cao nhất trong 52 tuần 34
Vốn điều lệ 10.625.000.000.000
Số cổ phiếu đang lưu hành 1.115.625.000
Cơ cấu cổ đông