CTCP Khoáng Sản Hòa Bình (KHB)
Tổng quan Thông tin công ty Báo cáo tài chính Tin hoạt động
Bảng giá trực tuyến
HOSE HNX UPCOM
Đăng ký sử dụng
& tài khoản


Đăng ký sử dụng dịch vụ,
Mở tài khoản trực tuyến
trên PhuGiaSC
Dịch vụ cho
Nhà đầu tư & tổ chức


Sản phẩm và dịch vụ của
PhuGiaSC dành cho nhà đầu tư.
Giá mở Giá khớp Thay đổi KL khớp Giá cao nhất Giá thấp nhất
10-1(+100%)926.80011
Giá thấp nhất trong 52 tuần 0
Giá cao nhất trong 52 tuần 1
Vốn điều lệ 62.700.000.000
Số cổ phiếu đang lưu hành 6.270.000
Cơ cấu cổ đông