CTCP Kỹ Thuật & Ôtô Trường Long (HTL)
Tổng quan Thông tin công ty Báo cáo tài chính Tin hoạt động
Bảng giá trực tuyến
HOSE HNX UPCOM
Đăng ký sử dụng
& tài khoản


Đăng ký sử dụng dịch vụ,
Mở tài khoản trực tuyến
trên PhuGiaSC
Dịch vụ cho
Nhà đầu tư & tổ chức


Sản phẩm và dịch vụ của
PhuGiaSC dành cho nhà đầu tư.
Giá mở Giá khớp Thay đổi KL khớp Giá cao nhất Giá thấp nhất
22200(0%)1202219
Giá thấp nhất trong 52 tuần 19
Giá cao nhất trong 52 tuần 39
Vốn điều lệ 80.000.000.000
Số cổ phiếu đang lưu hành 8.000.000
Cơ cấu cổ đông