CTCP Du Lịch Dịch Vụ Hội An (HOT)
Tổng quan Thông tin công ty Báo cáo tài chính Tin hoạt động
Bảng giá trực tuyến
HOSE HNX UPCOM
Đăng ký sử dụng
& tài khoản


Đăng ký sử dụng dịch vụ,
Mở tài khoản trực tuyến
trên PhuGiaSC
Dịch vụ cho
Nhà đầu tư & tổ chức


Sản phẩm và dịch vụ của
PhuGiaSC dành cho nhà đầu tư.
Giá mở Giá khớp Thay đổi KL khớp Giá cao nhất Giá thấp nhất
34340(0%)103434
Giá thấp nhất trong 52 tuần 12
Giá cao nhất trong 52 tuần 44
Vốn điều lệ 80.000.000.000
Số cổ phiếu đang lưu hành 8.000.000
Cơ cấu cổ đông