TCT Cổ Phần Bảo Hiểm NH Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam (BIC)
Tổng quan Thông tin công ty Báo cáo tài chính Tin hoạt động
Bảng giá trực tuyến
HOSE HNX UPCOM
Đăng ký sử dụng
& tài khoản


Đăng ký sử dụng dịch vụ,
Mở tài khoản trực tuyến
trên PhuGiaSC
Dịch vụ cho
Nhà đầu tư & tổ chức


Sản phẩm và dịch vụ của
PhuGiaSC dành cho nhà đầu tư.
Giá mở Giá khớp Thay đổi KL khớp Giá cao nhất Giá thấp nhất
28280(0%)2.0202626
Giá thấp nhất trong 52 tuần 27
Giá cao nhất trong 52 tuần 43
Vốn điều lệ 660.000.000.000
Số cổ phiếu đang lưu hành 66.000.000
Cơ cấu cổ đông