NH TMCP Á Châu (ACB)
Tổng quan Thông tin công ty Báo cáo tài chính Tin hoạt động
Bảng giá trực tuyến
HOSE HNX UPCOM
Đăng ký sử dụng
& tài khoản


Đăng ký sử dụng dịch vụ,
Mở tài khoản trực tuyến
trên PhuGiaSC
Dịch vụ cho
Nhà đầu tư & tổ chức


Sản phẩm và dịch vụ của
PhuGiaSC dành cho nhà đầu tư.
Giá mở Giá khớp Thay đổi KL khớp Giá cao nhất Giá thấp nhất
3232+.4(+1.14%)2.292.7593231
Giá thấp nhất trong 52 tuần 0
Giá cao nhất trong 52 tuần 51
Vốn điều lệ 9.376.695.000.000
Số cổ phiếu đang lưu hành 921.515.400
Cơ cấu cổ đông