Lịch sử giá Thống kê thị trường Biểu đồ kỹ thuật

Thống kê thị trường

HNX
HNX Index 120.04 1.12 0.95 %
KLGD 57,907,688
GTGD 820,968,000,000
Dữ liệu ngày  : 08/01/2018
Thống kê thị trường:
THỐNG KÊ TỶ TRỌNG KLGD TỶ TRỌNG GTGD
Số cổ phiếu tăng giá
 
Số cổ phiếu đứng giá
 
Số cổ phiếu giảm giá
 
Số lượng Khối lượng (CP) Giá trị (tỷ đồng)
Số cổ phiếu tăng giá 56 4,880,293 113
Số cổ phiếu giám giá 40 21,129,883 280
Số cổ phiếu đứng giá 144 19,622,012 334
Tăng Giảm GD nhiều GT NN
CKGiáThay đổiKL
KHL0.3+0.1 (50)45,300
KSK0.5+0.1 (25)59,300
PCT5.6+0.5 (9.8)500
SRA24.9+2.2 (9.7)90,600
KDM3.4+0.3 (9.7)71,700
HOSE
VNIndex 964.28 -4.16 -0.43 %
KLGD 174,033,240
GTGD 4,361,754,000,000
Dữ liệu ngày  16/08/2018
Thống kê thị trường:
THỐNG KÊ TỶ TRỌNG KLGD TỶ TRỌNG GTGD
Số cổ phiếu tăng giá
 
Số cổ phiếu đứng giá
 
Số cổ phiếu giảm giá
 
Số lượng Khối lượng (CP) Giá trị (tỷ đồng)
Số cổ phiếu tăng giá 124 6,071,998 2,979
Số cổ phiếu giám giá 121 3,322,684 1,510
Số cổ phiếu đứng giá 63 2,284,439 1,931
Tăng Giảm GD nhiều GT NN
CKGiáThay đổiKL
HRC39.1+2.6 (7)1
DAT20.75+1.4 (7)5
SVI40.85+2.7 (6.9)805
AGF4.17+0.3 (6.9)1
CIG4.33+0.3 (6.9)18,212