Lịch sử giá Thống kê thị trường Biểu đồ kỹ thuật

Thống kê thị trường

HNX
HNX Index 120.04 1.12 0.95 %
KLGD 57,907,688
GTGD 820,968,000,000
Dữ liệu ngày  : 08/01/2018
Thống kê thị trường:
THỐNG KÊ TỶ TRỌNG KLGD TỶ TRỌNG GTGD
Số cổ phiếu tăng giá
 
Số cổ phiếu đứng giá
 
Số cổ phiếu giảm giá
 
Số lượng Khối lượng (CP) Giá trị (tỷ đồng)
Số cổ phiếu tăng giá 65 7,126,178 128
Số cổ phiếu giám giá 57 32,274,425 492
Số cổ phiếu đứng giá 140 33,861,178 644
Tăng Giảm GD nhiều GT NN
CKGiáThay đổiKL
PXA0.8+0.1 (14.3)311,501
BTW16.5+1.5 (10)800
SDE1.1+0.1 (10)100
D1115.5+1.4 (9.9)100
CAN27.8+2.5 (9.9)1,300
HOSE
VNIndex 1076.78 -43.08 -3.85 %
KLGD 217,966,299
GTGD 7,142,354,000,000
Dữ liệu ngày  23/04/2018
Thống kê thị trường:
THỐNG KÊ TỶ TRỌNG KLGD TỶ TRỌNG GTGD
Số cổ phiếu tăng giá
 
Số cổ phiếu đứng giá
 
Số cổ phiếu giảm giá
 
Số lượng Khối lượng (CP) Giá trị (tỷ đồng)
Số cổ phiếu tăng giá 67 1,327,552 807
Số cổ phiếu giám giá 222 12,114,485 6,280
Số cổ phiếu đứng giá 36 404,473 480
Tăng Giảm GD nhiều GT NN
CKGiáThay đổiKL
TIX36.05+2.4 (7)81
MCG3.53+0.2 (7)25,364
CLW17.65+1.2 (7)
KSH2.03+0.1 (6.8)31,667
LHG26.6+1.7 (6.8)60,112