Lịch sử giá Thống kê thị trường Biểu đồ kỹ thuật

Thống kê thị trường

HNX
HNX Index 120.04 1.12 0.95 %
KLGD 57,907,688
GTGD 820,968,000,000
Dữ liệu ngày  : 08/01/2018
Thống kê thị trường:
THỐNG KÊ TỶ TRỌNG KLGD TỶ TRỌNG GTGD
Số cổ phiếu tăng giá
 
Số cổ phiếu đứng giá
 
Số cổ phiếu giảm giá
 
Số lượng Khối lượng (CP) Giá trị (tỷ đồng)
Số cổ phiếu tăng giá 87 6,170,318 105
Số cổ phiếu giám giá 39 24,849,725 399
Số cổ phiếu đứng giá 140 16,002,019 322
Tăng Giảm GD nhiều GT NN
CKGiáThay đổiKL
PXA1.1+0.1 (10)71,600
HOM4.4+0.4 (10)100
TFC5.5+0.5 (10)4,300
TST5.5+0.5 (10)100
MIM14.8+1.3 (9.6)100
HOSE
VNIndex 1059.73 17.94 1.72 %
KLGD 174,286,147
GTGD 4,979,648,000,000
Dữ liệu ngày  13/02/2018
Thống kê thị trường:
THỐNG KÊ TỶ TRỌNG KLGD TỶ TRỌNG GTGD
Số cổ phiếu tăng giá
 
Số cổ phiếu đứng giá
 
Số cổ phiếu giảm giá
 
Số lượng Khối lượng (CP) Giá trị (tỷ đồng)
Số cổ phiếu tăng giá 215 8,734,473 4,350
Số cổ phiếu giám giá 74 1,623,144 422
Số cổ phiếu đứng giá 35 967,850 217
Tăng Giảm GD nhiều GT NN
CKGiáThay đổiKL
BMC15.35+1 (7)1,420
DRH16.9+1.1 (7)4,402
BMP90.9+5.9 (6.9)116,293
VNL19.3+1.3 (6.9)1
PLP20.95+1.4 (6.9)2,624