Lịch sử giá Thống kê thị trường Biểu đồ kỹ thuật

Thống kê thị trường

HNX
HNX Index 120.04 1.12 0.95 %
KLGD 57,907,688
GTGD 820,968,000,000
Dữ liệu ngày  : 08/01/2018
Thống kê thị trường:
THỐNG KÊ TỶ TRỌNG KLGD TỶ TRỌNG GTGD
Số cổ phiếu tăng giá
 
Số cổ phiếu đứng giá
 
Số cổ phiếu giảm giá
 
Số lượng Khối lượng (CP) Giá trị (tỷ đồng)
Số cổ phiếu tăng giá 16 1,585,840 36
Số cổ phiếu giám giá 14 218,016 49
Số cổ phiếu đứng giá 98 4,702,831 31
Tăng Giảm GD nhiều GT NN
CKGiáThay đổiKL
KHL0.3+0.1 (50)45,300
KSK0.6+0.1 (20)224,600
KHB0.8+0.1 (14.3)157,270
BII0.9+0.1 (12.5)426,664
PVV1.1+0.1 (10)100
HOSE
VNIndex 976.19 -4.76 -0.49 %
KLGD 11,620,206
GTGD 229,964,000,000
Dữ liệu ngày  21/06/2018
Thống kê thị trường:
THỐNG KÊ TỶ TRỌNG KLGD TỶ TRỌNG GTGD
Số cổ phiếu tăng giá
 
Số cổ phiếu đứng giá
 
Số cổ phiếu giảm giá
 
Số lượng Khối lượng (CP) Giá trị (tỷ đồng)
Số cổ phiếu tăng giá 66 347,935 905
Số cổ phiếu giám giá 99 361,798 5,444
Số cổ phiếu đứng giá 45 90,001 426
Tăng Giảm GD nhiều GT NN
CKGiáThay đổiKL
FUCVREIT9.63+0.6 (7)
VPS15.4+1 (6.9)34
HLG9.84+0.6 (6.8)1
L1018.95+1.2 (6.8)223
VAF10+0.6 (6.7)1