Lịch sử giá Thống kê thị trường Biểu đồ kỹ thuật

Thống kê thị trường

HNX
HNX Index 120.04 1.12 0.95 %
KLGD 57,907,688
GTGD 820,968,000,000
Dữ liệu ngày  : 08/01/2018
Thống kê thị trường:
THỐNG KÊ TỶ TRỌNG KLGD TỶ TRỌNG GTGD
Số cổ phiếu tăng giá
 
Số cổ phiếu đứng giá
 
Số cổ phiếu giảm giá
 
Số lượng Khối lượng (CP) Giá trị (tỷ đồng)
Số cổ phiếu tăng giá 58 3,617,599 30
Số cổ phiếu giám giá 56 13,837,529 243
Số cổ phiếu đứng giá 136 19,687,705 223
Tăng Giảm GD nhiều GT NN
CKGiáThay đổiKL
KHL0.3+0.1 (50)45,300
KSK0.4+0.1 (33.3)225,800
B821+0.1 (11.1)31,500
SPI1.1+0.1 (10)186,000
DCS1.1+0.1 (10)58,300
HOSE
VNIndex 951.64 -18.44 -1.90 %
KLGD 144,306,008
GTGD 3,455,682,000,000
Dữ liệu ngày  15/10/2018
Thống kê thị trường:
THỐNG KÊ TỶ TRỌNG KLGD TỶ TRỌNG GTGD
Số cổ phiếu tăng giá
 
Số cổ phiếu đứng giá
 
Số cổ phiếu giảm giá
 
Số lượng Khối lượng (CP) Giá trị (tỷ đồng)
Số cổ phiếu tăng giá 103 1,067,905 851
Số cổ phiếu giám giá 177 7,062,935 5,437
Số cổ phiếu đứng giá 38 421,732 144
Tăng Giảm GD nhiều GT NN
CKGiáThay đổiKL
PIT6.29+0.4 (7)1
HOT29.95+2 (7)1
TNT2.46+0.2 (7)22,481
RIC6.17+0.4 (6.9)6
C4720.85+1.4 (6.9)14,447