Hướng dẫn chuyển tiền

THỦ TỤC CHUYỂN TIỀN
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA (PHUGIASC)

Khách hàng chuyển tiền đến tài khoản giao dịch tại PhuGiaSC có thể lựa chọn 1 trong 6 cách sau:

Cách 1:

Số tiền :
Tên người hưởng : Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia
Số tài khoản : 037.100.3704388
Tại : Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Chi nhánh Tân Định
Nội dung : Chuyển tiền cho ............................................. Số tài khoản: ........................................


Cách 2:

Số tiền :
Tên người hưởng : Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia
Số tài khoản : 186.5428
Tại : Ngân hàng TMCP Phương Nam, Chi nhánh Đại Nam 
Nội dung : Chuyển tiền cho ............................................. Số tài khoản: ........................................


Cách 3:

Số tiền :
Tên người hưởng : Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia
Số tài khoản : 3676.2139
Tại : Ngân hàng TMCP Á Châu, chi nhánh Lê Văn Sỹ
Nội dung : Chuyển tiền cho ............................................. Số tài khoản: ........................................


Cách 4:

Số tiền :
Tên người hưởng : Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia
Số tài khoản : 111.00.328566.0001
Tại : Ngân hàng TMCP Đông Á, chi nhánh Lê Văn Sỹ
Nội dung : Chuyển tiền cho ............................................. Số tài khoản: ........................................


Cách 5:

Số tiền :
Tên người hưởng : Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia
Số tài khoản :168.7040.700.00297
Tại : Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TPHCM, chi nhánh Nguyễn Đình Chiểu
Nội dung : Chuyển tiền cho ............................................. Số tài khoản: ........................................


Cách 6:

Số tiền :
Tên người hưởng : Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia
Số tài khoản : 119.10.00.0103037
Tại : Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Nội dung : Chuyển tiền cho ............................................. Số tài khoản: ........................................

Ví dụ:
Khách hàng Nguyễn Văn A có tài khoản giao dịch số 046C123456  chuyển 10 triệu đồng đến tài khoản của mình tại PhuGiaSC như sau: 

Số tiền : 10.000.000 đồng
Tên người hưởng : Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia
Số tài khoản : 037.100.3704388
Tại : Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, chi nhánh Tân Định 
Nội dung : Chuyển tiền cho Nguyễn Văn A, Số tài khoản: 046C123456

Hoặc:

Số tiền : 10.000.000 đồng
Tên người hưởng : Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia
Số tài khoản : 186.5428
Tại : Ngân hàng TMCP Phương Nam, Chi nhánh Đại Nam
Nội dung : Chuyển tiền cho Nguyễn Văn A, Số tài khoản: 046C123456