Hồ sơ doanh nghiệp

Thị trường Ngành Mã CK

Mã CK Tên Công Ty Tổng Số Cổ Phiếu Vốn Điều Lệ
AMV CTCP Sản Xuất Kinh Doanh Dược & Trang Thiết Bị Y Tế Việt Mỹ 2.115.750 21.157.500.000
ASA CTCP Liên Doanh SANA WMT 10.000.000
BCP CTCP Dược BECAMEX 4.040.000 40.400.000.000
BMJ Công ty cổ phần khoáng sản BECAMEX 6.000.000 60.000.000.000
CPC CTCP Thuốc Sát Trùng Cần Thơ 4.081.450 43.030.500.000
DBM Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đăk Lăk 1.294.392 12.943.920.000
DBT Công ty CP Dược Phẩm Bến Tre 3.000.000 30.000.000.000
DCL Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long 9.913.692 99.136.920.000
DDN Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng 2.800.000 28.000.000.000
DHG Công ty cổ phần Dược Hậu Giang 65.366.300 653.764.300.000
DHT Công ty cổ phần Dược Hà Tây 6.282.602
DMC Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco 17.809.340 178.093.400.000
DNM TCT Cổ Phần Y Tế DANAMECO 3.014.362
DPP CTCP Dược Đồng Nai 1.985.447 19.854.470.000
HAI CTCP Nông Dược H.A.I 17.399.990 173.999.900.000
IMP Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm 16.405.950 167.058.100.000
LDP CTCP Dược Lâm Đồng - Ladophar 3.399.959 33.999.590.000
MTP CTCP Dược TW Medipharco - Tenamyd 2.000.000 20.000.000.000
NDC CTCP Nam Dược 5.680.000 56.800.000.000
OPC Công ty cổ phần dược phẩm OPC 12.856.860 128.568.600.000
PPP Công ty cổ phần Dược Phong Phú 2.979.999 29.799.990.000
SPC CTCP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn 10.530.000 105.300.000.000
SPM CTCP SPM 13.770.000 140.000.000.000
TRA Công ty cổ phần Traphaco 24.673.300
TVP CTCP Dược Phẩm TV.Pharm 6.300.000 63.000.000.000
VMD CTCP Y Dược Phẩm Vimedimex 8.440.268
VPH Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng 30.208.680