Hồ sơ doanh nghiệp

Thị trường Ngành Mã CK

Mã CK Tên Công Ty Tổng Số Cổ Phiếu Vốn Điều Lệ
AAM Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong 9.935.701 126.358.400.000
ABT Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thuỷ sản Bến Tre 11.007.210 141.072.100.000
ACL Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang 18.150.000 183.996.700.000
AGF Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thuỷ sản An Giang 25.554.450 255.544.500.000
ANV Công ty cổ phần Nam Việt 65.605.250 660.000.000.000
BLF Công ty cổ phần thủy sản Bạc Liêu 5.000.000 50.000.000.000
CAD Công ty cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex 20.799.930 207.999.300.000
CMX CTCP Chế Biến Thủy Sản & XNK Cà Mau 13.221.230 132.212.300.000
FMC Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta 12.222.630 130.000.000.000
ICF Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thuỷ Sản 12.807.000 128.070.000.000
MPC Công ty cổ phần Thủy hải sản Minh Phú 69.369.440 700.000.000.000
NGC Công ty cổ phần Chế biến thuỷ sản xuất khẩu Ngô Quyền 1.200.000 12.000.000.000
SJ1 Công Ty Cổ Phần Thủy sản Số 1 3.850.000 38.500.000.000
TS4 Công ty Cổ phần Thuỷ sản số 4 16.051.590
VHC Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn. 60.206.160
VNH CTCP Thủy Hải Sản Việt Nhật 8.023.071 80.230.710.000
VTF CTCP Thủy Sản Việt Thắng 41.812.780