Hồ sơ doanh nghiệp

Thị trường Ngành Mã CK

Mã CK Tên Công Ty Tổng Số Cổ Phiếu Vốn Điều Lệ
CMT CTCP Công Nghệ Mạng & Truyền Thông 7.283.370 80.000.000.000
ECI Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục 1.860.000 18.600.000.000
EID Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội 14.568.600 150.000.000.000
HST CTCP Phát Hành Sách & Thiết Bị Trường Học Hưng Yên 1.488.440 15.000.000.000
HTP Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát 1.804.980 18.049.800.000
SAP Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại Tp.Hồ Chí Minh 1.286.984 12.869.840.000
SED Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam 8.000.000 80.000.000.000
SMT CTCP Vật Liệu Điện & Viễn Thông Sam Cường 3.078.310 30.781.530.000
TPH Công ty cổ phần In Sách giáo khoa tại Tp.Hà Nội 2.015.985 20.159.850.000
VAT CTCP Viễn Thông Vạn Xuân 1.132.000 12.000.000.000