Hồ sơ doanh nghiệp

Thị trường Ngành Mã CK

Mã CK Tên Công Ty Tổng Số Cổ Phiếu Vốn Điều Lệ
FLC Công ty cổ phần Tập đoàn FLC 77.180.000 771.800.000.000
HAG Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai 718.156.400 7.181.547.000.000
HPG Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát 419.053.300 4.190.525.000.000
OGC CTCP Tập Đoàn Đại Dương 300.000.000 3.000.000.000.000
TIG CTCP Tập Đoàn Đầu Tư Thăng Long 16.500.000 165.000.000.000