Hồ sơ doanh nghiệp

Thị trường Ngành Mã CK

Mã CK Tên Công Ty Tổng Số Cổ Phiếu Vốn Điều Lệ
MAFPF1 Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Manulife 21.409.530 214.095.300.000
PRUBF1 Quỹ đầu tư cân bằng Prudential 50.000.000 500.000.000.000
VFMVF1 Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Việt Nam 100.000.000 1.000.000.000.000
VFMVF4 Quỹ đầu tư doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam 80.646.000 806.460.000.000
VFMVFA Quỹ Đầu Tư Năng Động Việt Nam 24.043.760 240.437.600.000