Hồ sơ doanh nghiệp

Thị trường Ngành Mã CK

Mã CK Tên Công Ty Tổng Số Cổ Phiếu Vốn Điều Lệ
AGR CTCP Chứng Khoán NH Nông Nghiệp & PT Nông Thôn Việt Nam 211.200.000 2.120.000.000.000
APG CTCP Chứng Khoán An Phát 13.528.900 135.289.000.000
APS Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương 26.000.000 260.000.000.000
BVS Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt 72.218.740 722.339.400.000
CTS Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam 77.703.400 789.934.000.000
HBS CTCP Chứng Khoán Hòa Bình 33.000.000 330.000.000.000
HCM Công ty cổ phần Chứng khoán TP.HCM 126.049.700 1.008.486.000.000
HPC Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng 39.693.560
IVS CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam 16.100.000 161.000.000.000
KLS Công ty cổ phần Chứng khoán Kim Long 198.400.000 2.025.000.000.000
ORS CTCP Chứng Khoán Phương Đông 24.000.000 240.000.000.000
PHS CTCP Chứng Khoán Phú Hưng 34.745.000 347.450.000.000
POV Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng 10.000.000 100.000.000.000
PSI CTCP Chứng Khoán Dầu khí 59.841.300 598.413.000.000
SHS Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội 100.000.000 1.000.000.000.000
SME Công ty cổ phần Chứng khoán SME 15.000.000 150.000.000.000
SSI Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn 350.748.000 3.537.949.000.000
SVS Công ty cổ phần Chứng khoán Sao Việt 13.500.000 135.000.000.000
TAS Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An 13.900.000 139.000.000.000
VDS Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt 34.979.990 349.799.900.000
VIG Công ty cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 34.133.300 341.333.000.000
VIX CTCP Chứng Khoán Vincom 30.000.000 300.000.000.000
VND CTCP Chứng Khoán VNDirect 99.918.200 999.990.000.000