Hồ sơ doanh nghiệp

Thị trường Ngành Mã CK

Mã CK Tên Công Ty Tổng Số Cổ Phiếu Vốn Điều Lệ
ACB NH TMCP Á Châu 921.515.400 9.376.695.000.000
BIC TCT Cổ Phần Bảo Hiểm NH Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam 66.000.000 660.000.000.000
BID Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 0
BSI CTCP CK Ngân Hàng ĐT & PT Việt Nam 86.500.000 865.000.000.000
CTG Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 3.723.405.000 13.232.000.000.000
EFI Công ty cổ phần Đầu tư tài chính giáo dục 10.880.000
IDJ CTCP ĐT Tài Chính Quốc Tế & Phát Triển DN IDJ 32.600.000 326.000.000.000
MBB Ngân Hàng TMCP Quân Đội 1.115.625.000 10.625.000.000.000
NVB Ngân Hàng TMCP Nam Việt 100.000.000 1.000.000.000.000
PGI CTCP Bảo Hiểm PETROLIMEX 69.353.090 709.742.200.000
SHB Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội 886.083.400 8.865.795.000.000
SHN CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội 33.281.360 324.533.600.000
STB Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín 1.142.512.000 12.425.120.000.000
VCB NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam 2.317.417.000