Hồ sơ doanh nghiệp

Thị trường Ngành Mã CK

Mã CK Tên Công Ty Tổng Số Cổ Phiếu Vốn Điều Lệ
BMP Công ty cổ phần nhựa Bình Minh 45.478.480 454.784.800.000
BTG CTCP Bao Bì Tiền Giang 1.190.000 11.900.000.000
DAG CTCP Tập Đoàn Nhựa Đông Á 13.750.000 137.500.000.000
DNP Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai 3.427.637 34.276.370.000
DPC Công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng 2.237.280
DRC Công Ty Cổ Phần Cao Su Đà Nẵng 83.073.850 830.738.500.000
DTT Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành 8.151.820 81.518.200.000
NSP CTCP Nhựa Sam Phú 5.000.000 50.000.000.000
NTP Công ty cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền Phong 43.338.000 433.380.000.000
RDP CTCP Nhựa Rạng Đông 11.500.000 115.000.000.000
SRC Công ty cổ phần Cao su Sao vàng 18.224.220 182.249.900.000
SSF CTCP Giày Sài Gòn 1.600.000 16.000.000.000
TPC Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng 21.268.960 244.306.000.000
TPP Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú 4.400.500 40.000.000.000
VKP Công ty cổ phần Nhựa Tân Hoá 8.000.000 80.000.000.000