Hồ sơ doanh nghiệp

Thị trường Ngành Mã CK

Mã CK Tên Công Ty Tổng Số Cổ Phiếu Vốn Điều Lệ
ALP Công ty cổ phần Alphanam 192.484.400 1.924.844.000.000
BTC Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng Bình Triệu 1.387.479 13.874.790.000
BTH Công ty cổ phần Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội 3.500.000 35.000.000.000
CJC Công ty cổ phần cơ điện Miền Trung 2.000.000 20.000.000.000
CMC Công ty Cổ phần Đầu tư CMC 4.561.050 45.621.000.000
CSG Công ty cổ phần Cáp Sài Gòn 26.771.660
CTB Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương 2.758.680 27.586.800.000
DCS Công ty cổ phần Đại Châu 0
DQC Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang 21.982.280 244.246.800.000
DVH CTCP Chế Tạo Máy Điện Việt Nam - Hungari 4.350.000 43.500.000.000
DZM Công ty cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An 5.395.985
FBA CTCP Tập Đoàn Quốc Tế FBA 3.414.900 34.149.000.000
HDO CTCP Hưng Đạo Container 14.819.880
HIG Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT 21.502.410 225.590.300.000
HLA Công ty cổ phần Hữu Liên Á Châu 34.442.990 344.592.900.000
L35 CTCP Cơ Khí Lắp Máy Lilama 3.265.155 3.261.550.000
LGC Công Ty Cổ Phần Cơ khí - Điện Lữ Gia 15.150.720 151.507.200.000
MCF CTCP Xây Lắp Cơ Khí & Lương Thực Thực Phẩm 8.000.000 80.000.000.000
MEF CTCP MEINFA 3.755.213 37.552.130.000
MJC CTCP Thương Mại Mộc Hóa 5.200.000 52.000.000.000
NHW CTCP Ngô Han 22.937.910 229.506.300.000
PAC Công ty Cổ phần Ắc quy miền Nam 26.625.030 269.878.400.000
PMT CTCP Vật Liệu Bưu Điện 5.000.000 50.000.000.000
PTB CTCP Phú Tài 12.000.650 120.006.500.000
PTM Công ty cổ phần Khuôn mẫu chính xác và Máy CNC 4.200.000 42.000.000.000
QHD CTCP Que Hàn Điện Việt Đức 4.249.901 42.499.010.000
RAL Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông 11.500.000 115.000.000.000
SAM Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông 130.798.400 1.307.984.000.000
TLC Công ty cổ phần Viên thông Thăng Long 9.980.000 99.800.000.000
TMT CTCP Ô Tô TMT 28.040.540 284.502.400.000
TSB CTCP Ắc Quy Tia Sáng 6.745.480 67.454.800.000
TYA Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam 27.892.010 278.920.100.000
UNI Công ty cổ phần Viễn Liên 14.182.870 144.844.700.000
VBH Công ty cổ phần Điện tử Bình Hoà 2.900.000 29.000.000.000
VE2 CTCP Xây Dựng Điện Vneco 2 2.098.080 21.588.800.000
VHG Công ty cổ phần Đầu tư và sản xuất Việt-Hàn 37.500.000