Hồ sơ doanh nghiệp

Thị trường Ngành Mã CK

Mã CK Tên Công Ty Tổng Số Cổ Phiếu Vốn Điều Lệ
BTP Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa 60.485.600 604.856.000.000
CNG CTCP CNG Việt Nam 27.000.000 270.000.000.000
CNG CTCP CNG Việt Nam 27.000.000 270.000.000.000
DNC CTCP Điện Nước Lắp Máy Hải Phòng 2.199.697
DRL Hydro Power Joint Stock Company – Power No.3 9.500.000 95.000.000.000
GAS TCT Khí Việt Nam - CTCP 1.895.000.000 18.950.000.000.000
GHC CTCP Thủy điện Gia Lai 10.000.000 100.000.000.000
HJS Công ty Cổ phần thuỷ điện Nậm Mu 14.999.990
KHP Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hoà. 40.051.300 415.513.000.000
MDC Công ty cổ phần Than Mông Dương - TKV 15.083.950 150.839.500.000
NBC Công Ty Cổ Phần Than Núi Béo 27.999.760 279.986.300.000
NBP Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình 12.865.500 128.655.000.000
NLC Công ty cổ phần thủy điện Nà Lơi 5.000.000 50.000.000.000
NT2 Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 256.000.000 2.560.000.000.000
PGC Công ty Cổ Phần Gas Petrolimex 50.284.150 502.875.000.000
PGD CTCP Phân Phối Khí Thấp Áp Dầu khí Việt Nam 42.900.000 429.000.000.000
PPC Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại 318.154.600 3.262.350.000.000
SDE CTCP Kỹ Thuật Điện Sông Đà 1.751.092 17.510.920.000
SEB Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Trung 12.500.000 125.000.000.000
SJD Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Cần Đơn 409.991.500 409.991.500.000
TBC Công ty cổ phần Thuỷ điện Thác Bà 63.500.000 635.000.000.000
TC6 Công ty cổ phần Than Cọc Sáu 13.000.000 129.986.900.000
TCS Công ty cổ phần Than Cao Sơn -TKV 15.000.000 149.992.300.000
TDN Công ty cổ phần Than Đèo Nai - TKV 16.000.000 160.000.000.000
THT Công ty cổ phần Than Hà Tu - TKV 13.650.000 136.497.400.000
TIC CTCP Đầu Tư Điện Tây Nguyên 22.282.980 246.569.900.000
TMP Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ 70.000.000 700.000.000.000
VSH Công ty Cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh 206.241.200