Hồ sơ doanh nghiệp

Thị trường Ngành Mã CK

Mã CK Tên Công Ty Tổng Số Cổ Phiếu Vốn Điều Lệ
DLG CTCP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai 69.744.900 697.449.000.000
GDT Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành 10.372.370 103.723.600.000
GTA Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An 9.830.000 104.000.000.000
MDF CTCP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị 34.446.000 344.460.000.000
MHL CTCP Minh Hữu Liên 3.834.050 39.763.500.000
TMW CTCP Tổng Hợp Gỗ Tân Mai 4.662.350 46.623.500.000
TTF Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành 73.499.540
YSC Công ty cổ phần Yên Sơn 1.089.670 7.300.000.000