Hồ sơ doanh nghiệp

Thị trường Ngành Mã CK

Mã CK Tên Công Ty Tổng Số Cổ Phiếu Vốn Điều Lệ
BXH CTCP Bao Bì Xi Măng Hải Phòng 3.012.040 30.120.400.000
DAP CTCP Đông Á 1.680.000 16.800.000.000
DHC CTCP ĐÔNG HẢI BẾN TRE 14.999.910 149.999.100.000
GHA Công ty Cổ phần giấy Hải Âu 1.289.480 12.894.800.000
HAP Công ty cổ phần giấy Hải Phòng 32.107.760 280.752.600.000
HPB CTCP Bao Bì PP 3.880.000 38.800.000.000
HPB CTCP Bao Bì PP 3.880.000 38.800.000.000
IHK CTCP In Hàng Không 2.141.928 21.419.280.000
IN4 CTCP In Số 4 1.200.000 12.000.000.000
INN CTCP Bao Bì & In Nông Nghiệp 8.100.000 81.000.000.000
SDG CTCP Sadico Cần Thơ 6.499.997 64.999.970.000
VBC CTCP Nhựa - Bao Bì Vinh 2.999.989 29.999.890.000
VID Công ty Cổ phần Giấy Viễn Đông 25.522.770