Hồ sơ doanh nghiệp

Thị trường Ngành Mã CK

Mã CK Tên Công Ty Tổng Số Cổ Phiếu Vốn Điều Lệ
DNT Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai 4.853.950 64.300.000.000
DSN Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen 8.450.000 84.500.000.000
DXL CTCP Du Lịch Và XNK Lạng Sơn 2.957.900 29.579.000.000
HOT CTCP Du Lịch Dịch Vụ Hội An 8.000.000 80.000.000.000
NVT CTCP Bất Động Sản Du Lịch Ninh Vân Bay 90.500.000 905.000.000.000
RIC Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia 70.368.750 703.716.500.000
SGH Công Ty Cổ Phần Khách Sạn Sài Gòn 1.766.300 17.663.000.000
TCT Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh 3.197.000 31.970.000.000
VIR CTCP Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu 8.240.000 82.400.000.000
VNS Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam 43.499.820