Hồ sơ doanh nghiệp

Thị trường Ngành Mã CK

Mã CK Tên Công Ty Tổng Số Cổ Phiếu Vốn Điều Lệ
HAS Công ty cổ phần Xây Lắp Bưu Điện Hà Nội 7.800.000 80.000.000.000
L10 Công ty cổ phần LILAMA 10 8.900.000 90.000.000.000
L61 Công ty cổ phần Lilama 69-1 7.015.000 70.150.000.000
LTC Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông 4.586.000 45.860.000.000
MEC Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà 7.000.000 70.000.000.000
PCG CTCP Đầu Tư Phát Triển Gas Đô Thị 18.870.000 188.700.000.000
PTC Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bưu điện 9.500.000 100.000.000.000
PVD Công ty cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí 275.261.400 2.505.082.000.000
PVX Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam 400.000.000 4.000.000.000.000
PXM CTCP Xây Lắp Dầu Khí Miền Trung 15.000.000 150.000.000.000
SD5 Công ty Cổ phần Sông Đà 5 18.000.000 180.000.000.000
SJE Công ty cổ phần Sông Đà 11 7.991.797 79.968.970.000
TST Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông 4.800.000 48.000.000.000
V11 Công ty cổ phần Xây dựng số 11 8.399.889 83.998.890.000
VC3 Công ty cổ phần Xây dựng số 3 7.933.800 80.000.000.000
VC6 Công ty cổ phần Vinaconex 6 8.000.000 80.000.000.000
VC7 Công ty cổ phần xây dựng số 7 7.500.000 80.000.000.000
VE1 Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 2.991.580 30.000.000.000
VE9 Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO9 1.319.710 13.197.100.000