Hồ sơ doanh nghiệp

Thị trường Ngành Mã CK

Mã CK Tên Công Ty Tổng Số Cổ Phiếu Vốn Điều Lệ
AAA CTCP Nhựa & Môi Trường Xanh An Phát 19.800.000 198.000.000.000
BRC CTCP Cao Su Bến Thành 12.375.000 123.750.000.000
CSM Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam 67.292.000 672.932.000.000
DPR Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú 42.125.000 430.000.000.000
GER CTCP Thể Thao Ngôi Sao Geru 2.200.000 22.000.000.000
HRC Công Ty Cổ Phần Cao su Hòa Bình 17.260.980 172.609.800.000
PHR Công ty cổ phần cao su Phước Hòa 78.490.050 813.000.000.000
TNC Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất 19.250.000 192.500.000.000
TRC Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh 29.125.000 300.000.000.000