Hồ sơ doanh nghiệp

Thị trường Ngành Mã CK

Mã CK Tên Công Ty Tổng Số Cổ Phiếu Vốn Điều Lệ
ADC CTCP Mỹ Thuật và Truyền Thông 1.500.000 15.000.000.000
BDB CTCP Sách Và Thiết Bị Bình Định 1.126.474 11.264.740.000
CMG CTCP Tập Đoàn Công Nghệ CMC 66.242.700 673.419.600.000
ELC CTCP ĐT Phát Triển Công Nghệ Điện Tử - Viễn Thông 37.340.000 366.249.100.000
FPT Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT 275.119.700 2.752.018.000.000
GLT Công ty cổ phần Kỹ thuật điện toàn cầu 9.177.796
HPT CTCP Dịch Vụ Công Nghệ Tin Học HPT 6.708.685 68.642.010.000
ITD Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong 12.769.630 127.712.000.000
KBE CTCP Sách Thiết Bị Trường Học Kiên Giang 1.231.060 12.310.600.000
NIS CTCP Dịch Vụ Hạ Tầng Mạng 3.000.000 30.000.000.000
ONE Công ty cổ phần truyền thông số 1 4.924.900 50.000.000.000
POT Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện 19.286.350 194.400.000.000
PTP Công ty cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In bưu điện 6.800.000 68.000.000.000
SGT Công ty cổ phần Công nghiệp viễn thông Sài Gòn 74.001.600 740.019.100.000
SMA CTCP Thiết Bị Phụ Tùng Sài Gòn 16.120.000 161.200.000.000
SRA Công ty cổ phần Sara Việt Nam 2.000.000 20.000.000.000
TGP Công ty cổ phần Trường Phú 10.000.000 100.000.000.000
VLA CTCP Đầu tư & Phát Triển Công Nghệ Văn Lang 1.003.000 10.800.000.000
VTC Công ty cổ phần viễn thông 4.534.696 45.346.960.000