Tư vấn đầu tư

Nghiên cứu và Tư vấn Đầu tư Chứng khoán
Với cam kết cung cấp cho khách hàng các sản phẩm phân tích và dịch vụ tư vấn đầu tư được cập nhật độc lập và hoàn toàn khách quan. Tại PHUGIASC, dịch vụ Tư vấn Đầu tư Chứng khoán là một phần không thể thiếu và không thể tách rời khỏi hoạt động Môi giới và đây cũng chính là sự khác biệt, tính vượt trội của PHUGIASC trong ngành Tài chính.
Bên cạnh những đột phá về công nghệ thông tin mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng khi sử dụng các dịch vụ môi giới tại PHUGIASC khách hàng còn được cập nhật các thông tin về tư vấn đầu tư chứng khoán và thị trường chứng khoán, giúp cho khách hàng quyết định đầu tư phù hợp và tối ưu nhất.
Các sản phẩm Nghiên cứu và Tư vấn Đầu tư rất đa dạng, bao gồm: Phân tích Nền Kinh tế, Phân tích Ngành, Phân tích Chiến lược Thị trường, Nghiên cứu Chuyên sâu Thị trường, Phân tích Cổ phiếu,... dưới hình thức: Hội thảo, Thảo luận trực tiếp, qua điện thoại cho khách hàng Môi giới những lĩnh vực sau:
  • Tư vấn kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán, thông tin luật pháp về chứng khoán và thị trường chứng khoán
  • Tư vấn định giá chứng khoán, giúp khách hàng lựa chọn chiến lược đầu tư hợp lý và đưa ra quyết định đầu tư tối ưu, đặc biệt là trong các cuộc đấu giá cổ phần lần đầu IPOs
  • Tư vấn cho nhà đầu tư về các yếu tố rủi ro liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán, tư vấn đề xuất các giải pháp giúp nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro, từ đó xây dựng được chiến lược phòng ngừa rủi ro hữu hiệu nhưng vẫn đảm bảo nắm bắt tốt các cơ hội.
  • Tổ chức các buổi hội thảo, thuyết trình về CK và TTCK cho mọi đối tượng nhằm mang đến sự phổ cập kiến thức về loại hình đầu tư mới mẻ này.