quản lý sổ cổ đông

Dịch vụ quản lý sổ cổ đông
Hiện nay, việc quản lý sổ cổ đông và phát huy hết vai trò của quản lý sổ cổ đông là nỗi trăn trở của rất nhiều doanh nghiệp. Vậy làm thế nào để có thể kiểm soát được cơ cấu cổ đông? Cơ cấu các nhóm cổ đông trong từng giai đoạn khác nhau? Truyền tải thông tin doanh nghiệp đến các nhà đầu tư?
Nhằm chia sẻ khó khăn của các doanh nghiệp, cũng như đảm bảo tối ưu những lợi ích của doanh nghiệp và các cổ đông, PHUGIASC đã triển khai dịch vụ Quản lý sổ cổ đông dựa trên nền tảng công nghệ tối tân hiện đại, đồng thời đây cũng là công cụ quản lý an toàn và hiệu quả nhất cho các doanh nghiệp.
Dịch vụ Quản lý sổ Cổ đông tại PHUGIASC được Tổ chức phát hành uỷ quyền thực hiện một phần hoặc toàn phần những công việc sau:
 • Quản lý danh sách Cổ đông.
 • Lập danh sách thực hiện quyền.
 • Quản lý thực hiện quyền.
 • Quản lý chuyển nhượng cổ phần.
 • Thực hiện chế độ báo cáo.
 • Lưu ký khi niêm yết.
Tiện ích mang lại cho khách hàng
 • Đối với Tổ chức phát hành
  • Thực hiện việc xác nhận các giao dịch chuyển nhượng nhanh chóng, thuận tiện theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty
  • Quản lý và kiểm soát được cổ đông tại mọi thời điểm, kiểm soát các giao dịch chuyển nhượng và cơ cấu cổ đông
  • Thực hiện các quyền của cổ đông như chi trả cổ tức, họp Đại hội cổ đông, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các quyền phát sinh khác…theo đúng quy định pháp luật và nhanh chóng, thuận tiện
  • Tránh được những vấn đề pháp lý phát sinh do thực hiện không đúng quy định chuyển nhượng, thực hiện không đúng quyền của cổ đông
  • Hoạt động quản lý cổ đông chuyên nghiệp và hiệu quả từ đó nâng cao hình ảnh Công ty
  • Nâng cao tính thanh khoản của cổ phiếu và tăng khả năng huy động vốn
 • Đối với các nhà quản trị của Tổ chức phát hành
  • Tiết giảm khối lượng công việc quản trị
  • Tránh được những vấn đề pháp lý phát sinh do thực hiện không đúng quy định chuyển nhượng, thực hiện không đúng quyền của cổ đông
 • Đối với cổ đông của Tổ chức phát hành
  • Thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phần từ xa nhanh chóng, thuận tiện giúp giảm thiểu tối đa về chi phí tài chính và thời gian
  • Đảm bảo các quyền của cổ đông được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty

CÁC TỔ CHỨC phugia sc NHẬN ỦY THÁC CỔ ĐÔNG

Tên công ty: Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà TP Hồ Chí Minh
Vốn điều lệ:
Địa chỉ:
Ngành nghề: Ngân hàng
Tình trạng:
Ngày chính thức giao dịch:
Khu vực: 
Tên công ty: Tập đoàn SOVICO
Vốn điều lệ:
Địa chỉ:
Ngành nghề:
Tình trạng:
Ngày chính thức giao dịch:
Khu vực:
Tên công ty: CTCP QUẢN LÝ QUỸ LIÊN MINH VIỆT NAM
Vốn điều lệ:
Địa chỉ:
Ngành nghề:
Tình trạng:
Ngày chính thức giao dịch:
Khu vực:
Tên công ty: CTCP NHỰA NGỌC NGHĨA
Vốn điều lệ:
Địa chỉ:
Ngành nghề:
Tình trạng:
Ngày chính thức giao dịch:
Khu vực:
Tơ Tằm Á Châu Tên công ty: CTCP TƠ TẰM Á CHÂU
Vốn điều lệ:
Địa chỉ:
Ngành nghề:
Tình trạng:
Ngày chính thức giao dịch:
Khu vực: