Chỉ số giao dịch trong nước

HOSE 593,53 0,00 0%
   0 [0]
   1 [328]
   0 [0]
HNX 61,33 -0,19 -0,31%
   0 [0]
   0 [0]
   0 [0]
UPCOM 41,97 0,05 0,12%
   0 [0]
   0 [0]
   0 [0]

Chỉ số giao dịch quốc tế

Down Jones 15.388   
S&P 500 1.669   
Nikkei 15.627   
Giá vàng 1.733,59   
Giá dầu 95,82   
USD index 83,84   

Tin mới nhất

Tin đọc nhiều nhất

Thông báo từ PhuGiaSC

BẢN TIN PHUGIASC

Kích thước: 197 KB
Kích thước: 195 KB
Kích thước: 192 KB