Chỉ số giao dịch trong nước

HOSE 1.059,73 17,94 1,72%
   212 [15]
   36 [72]
   71 [6]
HNX 120,04 1,12 0,95%
   0 [0]
   0 [0]
   0 [0]
UPCOM 54,49 -0,08 -0,15%
   0 [0]
   0 [1]
   0 [0]

Chỉ số giao dịch quốc tế

Down Jones 17.826   
S&P 500 2.081   
Nikkei 19.634   
Giá vàng 1.733,59   
Giá dầu 57,45   
USD index 97,35   

Tin mới nhất

Tin đọc nhiều nhất

Thông báo từ PhuGiaSC

BẢN TIN PHUGIASC

Kích thước: 197 KB
Kích thước: 195 KB
Kích thước: 192 KB